nybanner

Produkter

APIS-Drug Peptide GLP-1 Semaglutid

Kort beskrivelse:

Semaglutid er en ny GLP-1 (glukagonlignende peptid -1)-analog utviklet av NovoNordisk, et dansk selskap.Semaglutid er en langtidsvirkende doseringsform basert på grunnstrukturen til liraglutid, som har bedre effekt ved behandling av type 2 diabetes.Semaglutid har gunstige effekter på mange viktige organer, inkludert bukspyttkjertel, hjerte og lever.


Produkt detalj

Produktetiketter

Om denne varen

Semaglutid er sannsynligvis den mest effektive GLP-1-agonisten.
For tiden inkluderer de vanlige vekttapsmedisinene på markedet orlistat fra Roche, liraglutid fra Novo Nordisk og semaglutid.

Wegovy, en GLP-1-analog av Novo Nordisk, ble godkjent av FDA i 2017 for å behandle type 2-diabetes.I juni 2021 godkjente FDA slankeindikasjonen av Wegovy.

I 2022, det første komplette kommersialiseringsåret etter børsnoteringen av Wegovy, fikk Wegovy 877 millioner dollar i vekttap.

Med noteringen av semaglutid har subkutan administrering en gang i uken forbedret pasientens etterlevelse betydelig, og vekttapeffekten er åpenbar.Vekttapseffekten på 68 uker er 12,5 % høyere enn for placebo (14,9 % vs 2,4 %), og det har blitt et stjerneprodukt i vekttapsmarkedet for en tid.

I første kvartal 2023 oppnådde Wegovy en omsetning på 670 millioner amerikanske dollar, en økning på 225 % fra år til år.

Godkjenningen av vekttapsindikasjonen for semaglutid er hovedsakelig basert på en fase III-studie kalt STEP.STEP-studien evaluerer hovedsakelig den terapeutiske effekten av subkutan injeksjon av semaglutid 2,4 mg en gang i uken sammenlignet med placebo på overvektige pasienter.

Produktvisning

IMG_20200609_154048
IMG_20200609_155449
IMG_20200609_161417

hvorfor velge oss

STEP-studien inkluderte en rekke studier, der rundt 4500 overvektige eller overvektige voksne pasienter ble rekruttert, inkludert:
TRINN 1-studie (assistert livsstilsintervensjon) sammenlignet 68 ukers sikkerhet og effekt av subkutan injeksjon av semaglutid 2,4 mg en gang i uken med placebo i 1961 overvektige eller overvektige voksne.

Resultatene viste at gjennomsnittlig endring av kroppsvekt var 14,9 % i semaglutidgruppen og 2,4 % i PBO-gruppen.Sammenlignet med PBO er de gastrointestinale bivirkningene av semaglutid mer vanlige, men de fleste av dem er forbigående og kan avta uten å stoppe behandlingsregimet permanent eller få pasientene til å trekke seg fra studien.STEP1-forskning viser at semaglutid har en god vekttapseffekt på overvektige pasienter.

TRINN 2-studie (overvektige pasienter med type 2 diabetes mellitus) sammenlignet sikkerheten og effekten av subkutan injeksjon av semaglutid 2,4 mg en gang i uken med placebo og semaglutid 1,0 mg hos 1210 overvektige eller overvektige voksne i 68 uker.

Resultatene viste at gjennomsnittlig kroppsvektsestimater for de tre behandlingsgruppene endret seg signifikant, med -9,6 % ved bruk av 2,4 mg semaglutid, -7 % ved bruk av 1,0 mg semaglutid og -3,4 % ved bruk av PBO.STEP2-forskning viser at semaglutid også viser god vekttapseffekt for overvektige pasienter med type 2 diabetes.

TRINN 3 studie (adjuvant intensiv atferdsterapi) sammenlignet 68 ukers forskjell i sikkerhet og effekt mellom subkutan injeksjon av semaglutid 2,4 mg en gang i uken og placebo kombinert med intensiv atferdsterapi hos 611 overvektige eller overvektige voksne.
I løpet av de første 8 ukene av studien fikk alle forsøkspersoner lavkalori dietterstatningsdiett og intensiv atferdsterapi gjennom det 68-ukers programmet.Deltakerne er også pålagt å gjøre 100 minutter fysisk aktivitet hver uke, med en økning på 25 minutter hver fjerde uke og maksimalt 200 minutter per uke.

Resultatene viste at kroppsvekten til pasienter behandlet med semaglutid og intensiv atferdsterapi gikk ned med 16 % sammenlignet med baseline, mens vekten til placebogruppen gikk ned med 5,7 %.Fra dataene til STEP3 kan vi se effekten av trening og kosthold på vekttap, men interessant nok ser det ut til at styrking av livsstil har liten effekt på å styrke medikamenteffekten av semaglutid.

Kontrasttest

PRODUCT_SHOW (1)

(Sammenligning av vekttap mellom Semaglutid-gruppen og Dulaglutid-gruppen)

Legemidlet kan øke glukosemetabolismen ved å stimulere bukspyttkjertelens β-celler til å skille ut insulin;Og hemmer alfa-celler fra bukspyttkjertelen fra å skille ut glukagon, og reduserer derved faste og postprandiale blodsukker.

(Sammenligning av kroppsvekt mellom Semaglutid-behandlingsgruppe og placebo)

PRODUCT_SHOW (2)

Sammenlignet med placebo kan Semaglutid redusere risikoen for sammensatte hovedendepunkter (første kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-dødelig hjerneslag) med 26 %.Etter 2 års behandling kan Semaglutid redusere risikoen for ikke-dødelig hjerneslag med 39 %, ikke-dødelig hjerteinfarkt med 26 % og kardiovaskulær død med 2 %.I tillegg kan det også redusere matinntaket ved å redusere appetitten og bremse fordøyelsen av magen, og til slutt redusere kroppsfettet, noe som bidrar til vekttap.

I denne studien ble det funnet at fentermin-topiramat og GLP-1-reseptoragonist viste seg å være de beste vekttapsmedisinene blant overvektige og overvektige voksne.


  • Tidligere:
  • Neste: