nybanner

Nyheter

CagriSemas kliniske akselerasjon av vekttap i Kina

5. juli lanserte Novo Nordisk en klinisk fase III-studie av CagriSema-injeksjon i Kina, hvis formål er å sammenligne sikkerheten og effekten av CagriSema-injeksjon med semeglutid hos overvektige og overvektige pasienter i Kina.

CagriSema-injeksjon er en langtidsvirkende kombinasjonsbehandling under utvikling av Novo Nordisk, hovedkomponentene er GLP-1 (glukagon-lignende peptid-1) reseptoragonist smeglutid og en langtidsvirkende amylinanalog cagrilintid.CagriSema-injeksjon kan administreres subkutant en gang i uken.

Hovedmålet var å sammenligne CagriSema (2,4 mg/2,4 mg) med semeglutid eller placebo en gang i uken subkutant.Novo Nordisk har kunngjort resultatene av en utprøving av CagriSema for behandling av stadium 2 diabetes, som viste at CagriSemas hypoglykemiske effekt er bedre enn semeglutid, og nesten 90 % av forsøkspersonene har oppnådd HbA1c-målet.

nyheter 11
nyheter 12

Dataene viste at i tillegg til den signifikante hypoglykemiske effekten, når det gjelder vekttap, ga CagriSema-injeksjonen betydelig bedre resultater enn semeglutid (5,1 %) og cagrilintid (8,1 %) med et vekttap på 15,6 %.

Det innovative stoffet Tirzepatide er verdens første godkjente ukentlige GIP/GLP-1-reseptoragonist.Den kombinerer effekten av to inkretiner til et enkelt molekyl som injiseres en gang i uken og er en ny klasse behandlinger for type 2 diabetes.Tirzepatide ble godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) i mai 2022 for å forbedre glykemisk kontroll (på kostholdsbasis og trening) hos voksne med type 2 diabetes og er for tiden godkjent i EU, Japan og andre land.

5. juli kunngjorde Eli Lilly en fase III SURPASS-CN-MONO-studie på registrerings- og informasjonsplattformen for kliniske legemidler for behandling av type 2-diabetespasienter.SURPASS-CN-MONO er ​​en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase III-studie designet for å evaluere effekten og sikkerheten av tirzepatid monoterapi sammenlignet med placebo hos personer med type 2 diabetes.Studien planla å inkludere 200 pasienter med type 2 diabetes som ikke tok noen antidiabetika i løpet av de 90 dagene før besøk 1 (bortsett fra i visse kliniske situasjoner, som akutt sykdom, sykehusinnleggelse eller elektiv kirurgi, kortsiktig (≤14) dager) bruk av insulin).

Type 2 diabetes forventes å bli godkjent i år

Forrige måned ble resultatene av en SURPASS-AP-Combo-studie publisert 25. mai i storfilmtidsskriftet Nature Medicine.Resultatene viste at sammenlignet med insulin glargin viste Tirzepatide bedre HbA1c og vektreduksjon i populasjonen av type 2 diabetespasienter i Asia-Stillehavsregionen (hovedsakelig Kina): HbA1c reduksjon på opptil 2,49 % og vektreduksjon på opptil 7,2 kg (9,4 %) etter 40 ukers behandling, signifikant forbedring av blodlipider og blodtrykk, og generell sikkerhet og tolerabilitet var god.

Den kliniske fase 3-studien av SURPASS-AP-Combo er Tirzepatides første studie utført hovedsakelig på kinesiske pasienter med type 2-diabetes, ledet av professor Ji Linong ved Peking University People's Hospital.SURPASS-AP-Combo er i samsvar med resultatene fra den globale SURPASS-forskningsserien, som ytterligere beviser at patofysiologien til diabetes hos kinesiske pasienter er i samsvar med den for globale pasienter, som er grunnlaget for samtidig forskning og utvikling av nye medisiner i Kina og verden, og gir også solid bevisstøtte for å gi kinesiske pasienter muligheten til å bruke de nyeste diabetesbehandlingsmidlene og deres kliniske anvendelse i Kina så snart som mulig.


Innleggstid: 18. september 2023